Shantideva

Het pad van de bodhisattva-krijger

Shantideva-app

Shantideva was een grote Indiase boeddhistische meester die leefde in de 8e eeuw na Christus. Twee van zijn teksten zijn bewaard gebleven - de Bodhicharyavatara (de tekst die in deze app wordt weergegeven) en de Shikshasamuccaya ("Compendium van Trainingen"). Beide teksten worden tot op de dag van vandaag nog gebruikt en vooral de Bodhicharyavatara is een van de meest gekoesterde en meest onderwezen teksten in de Tibetaanse traditie.

Deze app toont één vers per dag uit Shantideva's tekst "Het pad van de bodhisattva-krijger" (Bodhisattvacharyavatara) en maakt het mogelijk om de hele tekst door te lezen. "Het pad van de bodhisattva-krijger" is een buitengewoon praktische en inspirerende boeddhistische tekst die alle aspecten van het boeddhistische pad bestrijkt.

Nederlandse versie vertaald door Hans van den Bogaert. Gepubliceerd met vriendelijke toestemming van Maitreya Instituut. Een gedrukte editie van deze vertaling is verkrijgbaar bij boeddhaboeken.nl.

Vertalingen

Historische context van Shantideva's leven

 • Boeddha

  Boeddhisme begint in India

 • Koning Ashoka in India

  Supporter Buddhism. Sends Buddhist delegations to other kingdoms.

 • Boeddhisme begint zich te verspreiden naar Sri Lanka en Birma (Myanmar)

 • Nagarjuna

  Pionier van de Middenweg filosofie.

 • Boeddhisme begint zich te verspreiden naar Centraal-Azië en China

 • Boeddhisme begint zich te verspreiden naar Vietnam, Cambodja, Maleisië, Sumatra en Java

 • Asanga en Vasubandhu

  Mind-Only filosofie en invloedrijke werken over Abhidharma.

 • Buddha­ghosa

  Invloedrijke Indiase commentator van het Theravada boeddhisme.

 • Dignaga

  Boeddhistisch systeem van logica en epistemologie.

 • Bhavaviveka

  Combinatie van de Middenweg filosofie met Dignaga's methoden van logica.

 • Boeddhisme begint zich te verspreiden naar Tibet

  First Tibetan "Dharma-King" Songtsen Gampo

 • Dharmakirti

  Invloedrijk commentator op Dignaga's systeem van logica en epistemologie.

 • Chandrakirti

  Commentator op Middenweg filosofie.

 • Shantideva


  Auteur van Het pad van de bodhisattva-krijger
  Monnik in het Nalanda klooster in Noord-India.

 • Shanta­rakshita, Kamala­shila en Hari­bhadra

  Strong influence on transmission of Buddhism to Tibet.
  Voorstanders van een combinatie van Middle Way en Mind-Only filosofie.

 • Begin van de tweede overdracht van het boeddhisme naar Tibet

  Activiteit van vertalers zoals Rinchen Sangpo, Marpa en Ngog Lotsawa Loden Sherab.

 • Atisha

  Kadam school. Sterke invloed op de overdracht van het boeddhisme naar Tibet.

 • Vernietiging van kloosters Nalanda en Vikramashila in India

  Begin van geleidelijke achteruitgang van het boeddhisme in India.